Gävleborgs Allservice

Ditt lokala tjänsteföretag
Om företaget. Våren 2020 startades bolaget GB Allservice Ab. Vi har valt att kalla oss för Gävleborgs Allservice då vi bor och verkar i Sandviken i Gävleborgs Län. Vi på Gävleborgs Allservice brinner för service och vill få våra kunder att känna sig i fokus vid all kontakt med oss.
Tjänster
 • Uthyrningar av personal

  Stubbfräsning

  Fastighetsskötsel

  Snöröjning

  Däckservice

  Entreprenad

Kontakt
 • gavleborgsallservice.se

  info@gavleborgsallservice.se

  073 696 15 40


Om företaget Gävleborgs Bevakning AB är ett lokalt verksamt bevakningsföretag. Vi har endast uppdrag inom länet och naurligtvis en liten och snabb organisation. Det begränsade verksamhets- området innebär att vi har mycket stor kunskap och erfarenhet av våra lokala förhållanden inom Gävleborgs län. Dessa kunskaper och erfarenheter kommer naturligtvis Dig tillgodo, som bevakningskund hos oss, […]
Tjänster
 • Ronderande väktare

  Stationär väktare

  Larmbevakning

  Jourservice

  Butikskontroller

  Ordningshållning

Kontakt
 • info@gavleborgsbevakning.se

  gavleborgsbevakning.se

  026 25 25 80


Framsteget

Framsteget
Om organisationen Varje år börjar drygt 400 barn första klass i Sandviken. Enligt försäkringsbolaget Skandia hamnar mellan tio och femton procent av dem i utanförskap senare i livet. Det innebär mycket lidande och enorma kostnader för samhället. Det finns många anledningar till att man hamnar i utanförskap. Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer från olika […]
Aktiviteter
 • Nattfotbollen

  Boll och lek

  Sportfritids

  Hälsa

  Bolltrollarna

  Sif international 

  Game

  Cityvärdarna 

   

Kontakt
 • chia@sandvikensif.se

  framsteget.org

  070 239 72 29