Om oss

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med att få ut ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden i anställning, praktikplats eller liknande sysselsättning samt främja ungdomars välmående, sociala plats i samhället, ökad självkänsla och ge dem förutsättningar till att bryta negativa trender.

Detta kommer att ske genom att en utvärdering av aktuell ungdoms förmåga och intresse tas till beaktande för att hitta en lämplig sysselsättning där ungdomen känner sig sedd, behövd, trygg och får en chans till utveckling och lärande.

Föreningen ska verka för ett samhällsbesparande syfte.  Detta kommer att ske med hjälp av bland annat samarbete med företag, privatpersoner, föreningar, kommun, region och stat.

Med särskild målsättning att ungdomen får en referens, en rad på sitt CV, en anställning, utbildning, praktikplats eller liknande. Föreningen vänder sig till ungdomar i åldrarna 16-25, oavsett bakgrund, etnicitet eller sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Femte chansen - Stöd en ungdom