Framsteget

Framsteget
Om organisationen

Varje år börjar drygt 400 barn första klass i Sandviken. Enligt försäkringsbolaget Skandia hamnar mellan tio och femton procent av dem i utanförskap senare i livet. Det innebär mycket lidande och enorma kostnader för samhället.

Det finns många anledningar till att man hamnar i utanförskap. Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer från olika delar av världen. En del av dem försöker skapa sig ett nytt liv här hos oss i Sandviken. Det är vårt gemensamma ansvar att göra det lättare för dem att lyckas med det. Integration är därför angeläget för Framsteget, men det är lika viktigt för alla barn och ungdomar att hitta en meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Ekonomi får inte vara ett hinder för deltagarna, så alla våra aktiviteter är gratis.

Sandvikens idrottsförening, SIF, har i snart hundra år förenat idrottslig verksamhet med socialt ansvar. Framsteget är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle, där färre människor hamnar i utanförskap.